Здравейте на всички почитатели на Йордан Йовков!

Тъй като ние самите се натъкнахме на доста непознати за съвременния човек и вече остарели думи, докато работехме по записите на „Ако можеха да говорят“, ви предоставяме списък с тях.

За нас беше истинско удоволствие да потърсим значенията на тези думи, а и научихме доста нови неща.

Вярваме, че за всички слушатели на „Ако можеха да говорят“ списъкът ще е много полезен.

Припомняме ви, че аудио сборника „Ако можеха да говорят“ можете да закупите от сайта за аудио книги на български audioknigi.bg. Освен него, предлагаме и друга аудио книга от Йордан Йовков – „Старопланински легенди“.

Ето и любопитните думи, които извадихме за вас:

 • агъл – кошара, овчарник, къшла
 • алай – свита, дружина, конвой
 • алаша – кон, впрегнат да вади вода
 • аргатин – ратай, слуга, наемник, работник, помощник
 • беневрек – вид мъжка шопска носия; шопски панталони от бял шаяк
 • брезна – бразда
 • букаи – окови, вериги за кон
 • бутрак – репей, вид растение
 • варак – тънък метален лист, фолио
 • варакладисан – украсен с варак
 • вулия – дълга кожена торба за храна
 • глеч – вещество за покриване на глинени изделия за предпазване и гладкост
 • гулум – одрана като торба животинска кожа, в която се държат сирене, масло, катран
 • дам – обор
 • даначе – говеждо теле
 • дохак (идвам дохак,-и) – справям се с някого или нещо, вкарвам в ред
 • кабил – способен
 • калауз – водач, пазач, посредник
 • кебе – дебело тъкано наметало; постелка
 • кладна – купчина сено
 • козявици – вид наколенки, предпазващи колената парчета плат или вълна
 • кривак – овчарска гега
 • кулест кон – кон със специфичен жълто-черен цвят на козината
 • логой – краен кон от конски впряг
 • меджидия – стара сребърна турска монета от 20 гроша
 • мечкадар – човек, който използва специално обучена мечка, която под музиката най-често на гъдулка развлича публиката
 • мешин – тънко парче кожа; най-често овча ощавена обработена животинска кожа
 • мочуга – сопа, дебел дълъг бич, дебела тояга
 • одаджия – готвач, домакин в чифлик
 • отлук – място, помещение, където се съхранява сено
 • пайвант – въже, с което се спъва кон за предните крака
 • плява – остатъчен продукт от вършитба; ситни сламки и люспи; изсъхнала трева
 • сайдисвам – чифтосвам
 • салкъм – акация
 • саплък – голям куп слама
 • сая – помещение за добитък, навес; женска носия
 • силяхлък – кожен пояс, в който се поставя оръжие
 • спитен – сплескан като пита
 • стреме – метално приспособление, където ездачът поставя стъпалата си
 • сундурма – чардак
 • тарга – дървено сандъче за пренасяне на пръст, тор, строителни материали и др.
 • тезек – говежди тор примесен със слама, използва се за отопление
 • топарлачесто – кръгло, тромаво
 • топоришка – дръжка на сечиво
 • троскот – вид билка, трева, растение
 • фармасонин – атеист (прен. лош човек)
 • хаетя – външно помещение
 • хамут – дърво, което се надява на кон при впрягане
 • харманлък – харман, място за вършитба
 • хергеле – стадо коне
 • хърцой – полянец (етнофрафска група българи в района на Стара планина и р. Дунав)
 • чебур (чебър) – дървен съд, паница за течности
 • черда – стадо говеда
 • чивгар – втори впряг
 • шомка (шумка) – лист, листо
 • ярки – кокошки носачки
 • ярма – зърнен фураж за селскостопански животни, смлян на едро

Приятно слушане!

FacebookTwitterMore...