Представяме ви прекрасна статия от Калина Захова и Андрей Ташев на тема литературата в аудио формат, публкувана в Liternet.bg и озаглавена „Литература в електронен аудиоформат: от радиопиесите до аудиокнигите“.

Двамата автори правят преглед на традициите и проследяват историята на литературата в аудио формат у нас, като изтъкват, че началото поставя радиото с радио театъра.

В текста са проследени както тематичните особености на първите творби в аудио формат, така и участващите в процеса на производство – актьори, драматизатори, режисьори.

Драматизациите на „Балкантон“ са определени като „един хармоничен, не изкуствено съшит, синтез на изкуствата“.

В статията е цитиран един от първите теоретици на радиотеатъра в България и постановчик на първата оригинална българска радиопиеса – Никола Колушки. Той казва следното: „Трябва всички епични елементи, като описания, монолози и епични пояснения, да бъдат изхвърлени, или, ако са необходими за по-нататъшното развитие на действието, да бъдат преработени в диалози. […] всички ремарки в една сценична пиеса трябва да бъдат премахнати и заменени с живо слово и чрез това живо слово да станат ясни за слушателя“ (Колушки 1940).

„Затова в радиотеатралните адаптации на такива творби и в аудиодраматизациите на „Балкантон“ е въведена специална фигура медиатор – фигурата на разказвача, чрез която по-лесно се запълва празнината, получена от разликата между епическо и драматическо. Присъствието на разказвача в аудиолитературата има и допълнителни преимущества: спомага за по-динамичното развитие на действието и за по-лесното въвеждане на аудиторията (особено детската) в действието.“, допълват още авторите.

Цялата статия може да прочетете тук.

FacebookTwitterMore...